Skip to content

Tanda Luth – Quran

Tanda Luth – Taurat

Surat 7:80-83

Kejadian 19

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”.

Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Surat 11: 77-83

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: “Ini adalah hari yang amat sulit”.

Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?”

Mereka menjawab: “Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki”.

Luth berkata: “Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)”.

Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?”.

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,

Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.

 

 

19:1 Kedua malaikat itu sampai di Sodom pada petang hari. Pada waktu itu Lut sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ketika Lut melihat mereka, bangkitlah ia menyongsong mereka, lalu sujud.

19:4 Akan tetapi, sebelum mereka tidur para lelaki dari seluruh penjuru Kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, datang mengepung rumah itu.

19:5 Mereka memanggil Lut dan berkata kepadanya, “Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami gauli mereka.”

19:10 Tetapi, kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lut masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu.

19:12 Kata kedua orang itu kepada Lut, “Siapa lagi keluargamu di sini? Bawalah keluar dari tempat ini menantu, anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, atau siapa saja keluargamu di kota ini

19:13 karena kami akan memusnahkan tempat ini. Sesungguhnya, begitu hebat jeritan tentang kota ini di hadirat Allah sehingga Allah mengutus kami untuk memusnahkannya.”

19:14 Maka, keluarlah Lut, lalu berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan memperistri anak-anak gadisnya. Katanya, “Bersiaplah, keluarlah dari tempat ini karena Allah akan memusnahkan kota ini!” Tetapi, Lut dianggap seperti sedang melucu saja oleh kedua calon menantunya.

19:15 Begitu fajar terbit, kedua malaikat itu mendesak Lut, kata mereka, “Cepat! Bawalah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini supaya engkau tidak ikut dilenyapkan karena kedurjanaan kota ini.”

19:16 *Tetapi, ia berlambat-lambat. Kemudian, kedua orang itu memegang tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anak perempuannya karena Allah berbelaskasihan kepada mereka. Mereka dibawa ke luar dan dilepaskan di luar kota.

19:17 Setelah kedua orang itu membawa mereka ke luar, berkatalah salah satu di antara mereka, “Larilah, selamatkanlah nyawamu! Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti di mana pun di lembah ini. Larilah ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan.”

19:23 Matahari sudah terbit di atas bumi ketika Lut sampai di Zoar.

19:24 *Lalu, Allah menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang dan api—dari Allah, dari langit.

19:25 Ia menunggangbalikkan kota-kota itu, bahkan seluruh lembah, seluruh penduduk, serta tumbuh-tumbuhan di tanah.

19:26 *Tetapi, istri Lut menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.