Skip to content

Quran

As-Saffat 37: 83-84, 99-101

Taurat

Kejadian 15:1-6

83. Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya (Nuh).

84. (Ingatlah) ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci,

99. Dan dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya aku harus pergi (menghadap) kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang shalih.”

101. Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar

 

15:1 Sesudah berbagai peristiwa itu, turunlah firman Allah kepada Abram dalam suatu penglihatan demikian,
“Jangan takut, Abram, Akulah perisaimu.
Pahalamu akan sangat besar.”
15:2 Jawab Abram, “Ya Allah, ya Rabbi, apakah yang hendak Engkau karuniakan kepadaku? Sampai sekarang aku tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.”
15:3 Kata Abram pula, “Sesungguhnya, Tuhan belum mengaruniakan kepadaku keturunan sehingga hamba yang lahir di rumahkulah yang akan menjadi ahli warisku.”
15:4 Tetapi, turunlah firman Allah kepadanya demikian, “Bukan orang itu yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu.”
15:5 Kemudian, Ia membawa Abram keluar dan berfirman, “Menengadahlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya.” Firman-Nya kepadanya, “Demikianlah banyaknya keturunanmu kelak.”
15:6 Lalu, Abram menaruh iman kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan baginya sebagai kebenaran.