Skip to content
1 Setelah Isa menyampaikan semua itu,
Ia menengadah ke langit dan bersabda,
“Ya Bapa,
saat yang ditentukan sudah tiba.
Muliakanlah Anak-Mu ini supaya Anak-Mu juga memuliakan Engkau.

2 Engkau sudah memberi wewenang kepada-Nya atas seluruh umat manusia,
dan Ia pun memberikan hidup kekal kepada semua orang yang telah Engkau serahkan kepada-Nya.

3 Inilah hidup yang kekal,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus.

4 Aku sudah memuliakan Engkau di bumi ini dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau serahkan kepada-Ku untuk dilaksanakan.

5 Ya Bapa,
sekarang muliakanlah Aku bersama-Mu dengan kemuliaan yang telah menjadi milik-Ku dan milik-Mu sebelum dunia ini dijadikan.

6 Aku sudah memperkenalkan nama-Mu kepada orang-orang yang Engkau serahkan kepada-Ku dari dunia ini.
Mereka adalah milik-Mu dan Engkau menyerahkan mereka kepada-Ku.
Mereka pun telah mematuhi firman-Mu.

7 Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau serahkan kepada-Ku berasal dari-Mu

8 karena firman yang Engkau serahkan kepada-Ku sudah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya.
Mereka benar-benar tahu bahwa Aku berasal dari-Mu,
dan mereka juga percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.

9 Aku memanjatkan doa ini bagi mereka,
bukan bagi dunia ini.
Ya,
bagi mereka yang telah Engkau serahkan kepada-Ku karena mereka adalah milik-Mu.

10 Semua milik-Ku adalah milik-Mu dan semua milik-Mu adalah milik-Ku.
Aku telah dimuliakan di dalam mereka.

11 Aku tidak akan ada di dunia ini lagi,
tetapi mereka masih tetap ada di dunia ini.
Aku akan kembali kepada-Mu.
Ya Bapa Yang Mahasuci,
peliharalah mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau serahkan kepada-Ku supaya mereka menjadi satu,
sama seperti Kita.

12 *Selama Aku bersama mereka,
Aku memelihara mereka di dalam nama-Mu yang telah Engkau serahkan kepada-Ku.
Aku pun sudah menjaga mereka.
Tak seorang pun dari antara mereka binasa,
kecuali si anak kebinasaan itu,
supaya genaplah apa yang telah tertulis dalam Kitab Suci.

13 Sekarang Aku kembali kepada-Mu,
dan sementara Aku masih di dunia Aku mengatakan semua ini supaya kegembiraan-Ku ada di dalam diri mereka sepenuhnya.

14 Aku sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka sebab mereka bukanlah orang-orang dari dunia ini,
seperti Aku juga bukan dari dunia ini.

15 Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini,
melainkan supaya Engkau memelihara mereka dari si jahat.

16 Mereka bukan dari dunia ini,
seperti Aku juga bukan dari dunia ini.

17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran:
firman-Mu adalah kebenaran.

18 Seperti Engkau telah mengutus Aku ke dunia,
demikian pula Aku mengutus mereka ke dunia.

19 Demi mereka itulah Aku menguduskan diri-Ku supaya mereka juga dikuduskan dalam kebenaran.

20 Bukan hanya bagi mereka saja Aku memanjatkan doa ini,
tetapi juga bagi semua orang yang percaya kepada-Ku melalui pengajaran mereka.

21 Doa-Ku ialah supaya mereka semua menjadi satu,
sama seperti Engkau di dalam Aku,
ya Bapa,
dan Aku di dalam Engkau sehingga mereka ada di dalam Kita.
Dengan demikian,
dunia ini dapat mempercayai bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.

22 Aku pun sudah menyerahkan kepada mereka kemuliaan yang Engkau serahkan kepada-Ku supaya mereka menjadi satu,
sama seperti Kita yang memang satu.

23 Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu.
Dengan demikian,
dunia ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka,
sama seperti Engkau mengasihi Aku.

24 Ya Bapa,
Aku ingin supaya mereka yang telah Engkau serahkan kepada-Ku ada bersama-Ku di mana pun Aku berada agar mereka dapat melihat kemuliaan-Ku,
yaitu kemuliaan yang telah Engkau berikan kepada-Ku karena Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan.

25 Ya Bapa Yang Mahabenar,
Engkau memang tidak dikenal oleh dunia ini,
tetapi Aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.

26 Aku sudah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan Aku akan terus melakukannya supaya kasih seperti kasih yang Kauberikan kepada-Ku ada di dalam hati mereka dan Aku di dalam mereka.”